Mindfulness is een visie en een methode over hoe je om kan gaan met jezelf in verandering. Ik werk met mindfulness in diverse programma's, trainingen, projecten en samenwerkingen.

Ga direct naar de Agenda voor een overzicht van mijn activiteiten of lees eerst meer over mijn Aanbod  Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk. 

Hoe ga je om met jezelf in verandering? Of met de ervaring van stress, prestatiedruk, pijn of ander ongemak? Herken je oordeel, cynisme of angst als reactie op uitdagende of moeilijke situaties? Wil je leren bewegen van 'moeten' naar 'mogen' ? 

Duurzame verandering - zowel individueel als collectief - vraagt een open blik, attitude en gedrag. Dat train je met mindfulness. Aandacht trainen opent je blik. Je groeiende opmerkzaamheidgeeft speelruimte om te experimenteren met ander gedrag.

In transities staat denken over een open blik, attitude en gedrag vaak voorop en niet de tools om dit te realiseren of belichamen.

Met mindfulness train je een aanpak waarin:

  • Ervaringsgericht leren en cognitieve ontwikkeling gelijkwaardig samengaan (embodied learning) 
  • Zelfmanagement en inzicht, in relatie tot jezelf en de ander, vergroot worden
  • De ervaring en het vertrouwen dat een proces aangaan resultaat geeft
  • Vaardigheden getraind worden die vrijwel iedereen kan leren en toepassen in elke context

Geregistreerd trainer categorie 1 bij de VMBN, de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers in Nederland en België. Vergoeding mogelijk. Kijk op Zorgwijzer voor de vergoeding binnen jouw verzekering.